hvad er omsagnsled til grundled

Dansk grammatik – syntaks – Hobugt

Omsagnsled til grundled – prædikat. Et omsagnsled siger, hvad grundleddet er. Det findes mest i sætninger, hvor udsagnsleddet er ‘er’: ‘Manden er bonde’.

KMBT C654-20140320090733 – IHA-aspirant

 · PDF file

SYNTAKS Omsagnsled til grundled (subjektsprædikat) S43-44 Omsagnsled til grundled fortæller, hvad et grundled er, bliver, hedder eller kaldes.

Omsagnsled til grundled – Dansk …

Omsagnsled til grundled Omsagnsled til grundled …

Sætningsled – Wikipedia, den frie …

Det er den person eller ting i sætningen som får, mister, har gavn af noget som resultat af handlingen, … Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled)

Udsagnsled og grundled 3. + 4. klasse

 · PDF file

Alle hele sætninger har et udsagnsled og et grundled. Udsagnsleddet er altid et … Efter et komma laver man altid et mellemrum til det … Hvem eller hvad …

2.1.5 Omsagnsled til grundled …

1. Omsagnsled til grundled er det led i sætningen, som udtrykker en ny betegnelse for eller egenskab ved grundleddet. På omsagnsled til grundleddets plads står …

Sætningens led

 · PDF file

findes ved at spørge med hvad + udsagnsled + grundled? Altså: … Omsagnsled til grundled markeres med en cirkel med … Omsagnsled til genstandsled er det led i …

Udsagnsled og grundled NIVEAU 1 – – – – FORLAG …

 · PDF file

Navneordet pigen er grundled i sætningen. Spørgereglen til grundled: Du finder grundleddet ved at spørge med hvem eller hvad + udsagnsleddet. Find grundled

Udsagnsled og grundled NIVEAU 2 – – – – FORLAG …

 · PDF file

Udsagnsled og grundled NIVEAU 2 I en sætning er der altid … altid ét grundled. Et udsagnsled fortæller, hvad der sker i en sætning. … Spørgereglen til grundled:

Prædikat (grammatik) – Wikipedia, den …

Prædikat betyder omsagnsled. Et omsagnsled er lig med et andet led, enten grundled eller genstandsled . Et omsagnsled står som regel i samme kasus som det led, det …